Zmiana formy opodatkowania wstecz na skale podatkową w 2022 roku

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy muszą zdecydować, jaką formę opodatkowania chcą stosować dla celów podatku dochodowego. Do wyboru mają trzy podstawowe, a mianowicie: skalę podatkową, podatek liniowy oraz ryczałt. Każda z nich ma zarówno swoje wady, jak i zalety w zależności od branży realizowanej działalności. Co do zasady zmiana formy opodatkowania możliwa jest od nowego roku.

Polski Ład wprowadził nietypową dotąd możliwość dobrowolnego przejścia z ryczałtu lub podatku liniowego na skalę za 2022 rok. Jest to zmiana formy opodatkowania wstecz, czyli taka, której można dokonać po zakończonym 2022 roku, ale dotyczy opodatkowania w 2022 roku.

Zgodnie z art. 14 i art. 15 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, potocznie nazywaną „Polskim Ładem 2.0”, podatnik, który w 2022 roku stosował jako formę opodatkowania podatek liniowy (art. 14) lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (art. 15), ma prawo do zmiany formy opodatkowania wstecz na skalę podatkową za cały 2022 rok.

Zmiana formy opodatkowania wstecz z ryczałtu na skalę podatkową

Chcąc przejść z ryczałtu na skalę podatkową wstecz, na formularzu PIT-36 należy w części C. zaznaczyć poz. 64 (podatnik) oraz poz. 65 (małżonek). Natomiast decydując się na zmianę formy opodatkowania wstecz z podatku liniowego na skalę podatkową, na formularzu PIT-36 trzeba w tym samym miejscu zaznaczyć poz. 60 (podatnik) i poz. 61 (małżonek).

Zmiana formy opodatkowania wstecz z ryczałtu na skalę podatkową powinna być zgłoszona poprzez złożenie zeznania rocznego PIT-36 za 2022 rok. Chcąc kontynuować opodatkowanie skalą podatkową w 2023 roku należy zgłosić zmianę formy opodatkowania poprzez aktualizację formularza CEIDG-1 do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód w 2023 roku.

Zmiana formy opodatkowania wstecz z ryczałtu na skalę podatkową dotyczy nie tylko przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, ale również podatników, którzy w 2022 roku uzyskiwali przychody z tzw. najmu prywatnego. Co ważne, rok 2022 jest ostatnim, w którym najem prywatny może być opodatkowany skalą podatkową – od 2023 roku jego opodatkowanie będzie możliwe wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Decydując się na zmianę formy opodatkowania wstecz dla najmu prywatnego z ryczałtu na skalę podatkową, w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2022 rok w części C. należy zaznaczyć poz. 66 (podatnik) oraz poz. 67 (małżonek).

Zmiana formy opodatkowania wstecz z podatku liniowego na skalę podatkową

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na przejście z podatku liniowego na skalę podatkową wstecz za 2022 rok, nie mają wiele dodatkowych obowiązków rozliczeniowych. W przypadku obu form opodatkowania zobligowani są prowadzić KPiR oraz sporządzać remanent początkowy i końcowy. Dzięki temu posiadają odpowiednią dokumentację księgową będącą podstawą do sporządzenia zeznania rocznego PIT-36 za 2022 rok.

Zmiana formy opodatkowania wstecz powoduje obowiązek prowadzenia KPiR zgodnie z zasadami właściwymi dla skali podatkowej, w przypadku której składki zdrowotne nie stanowią kosztów.

Decydując się na zmianę formy opodatkowania wstecz za 2022 rok, przedsiębiorcy nie przeliczają zaliczek na podatek dochodowy. Zgodnie z art. 14 ust. 3 Polskiego Ładu 2.0 podatnicy wykazują w zeznaniu PIT-36 zaliczki miesięczne lub kwartalne obliczane na zasadach podatku liniowego, czyli dokładnie te, które wyliczali i opłacali w trakcie 2022 roku.

Zapraszam do kontaktu z moim biurem rachunkowym w Opolu