Czy warto być VATowcem? Komu nie opłaca się zwolnienie z VATu?

Startujący ze swoim biznesem przedsiębiorcy stają przed wieloma wyborami. Jednym z nich jest decyzja o tym, czy zarejestrować się jako czynny podatnik VAT, czy też nie. Dla niektórych jest to wolny wybór, część branż jest jednak zobligowana do rozliczania. Kto może otrzymać zwolnienie z VATu?

VAT (skrót od ang. value added tax) jest podatkiem od towarów i usług, który formalnie płacą przedsiębiorcy – ich obowiązkiem jest obliczanie i wpłacania podatku do urzędu skarbowego. W praktyce jednak VAT płaci nabywca danego towaru lub usługi. Dlaczego tak się dzieje? Każdy przedsiębiorca dolicza ten podatek do ceny sprzedawanego przez siebie towaru bądź usługi. Oczywiście odlicza i odprowadza podatek do fiskusa, ale realnie koszt ten ponosi kupujący. Przedsiębiorca jest w tej sytuacji pośrednikiem, który przekazuje podatek pobrany od klienta fiskusowi. 

Zwolnienie z VATu – kto musi być czynnym płatnikiem?

Zwolnienie z VATu przysługuje tylko tym przedsiębiorcom, których przychody za miniony rok nie przekroczyły 200 tys. zł. Jeżeli twoje przychody przewyższają tę kwotę, jesteś po prostu zobligowany do rozliczania VATu. Warto jednak zwrócić uwagę, że zwolnieni z tego obowiązku są usługodawcy świadczący usługi wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT (np. usługi w zakresie opieki medycznej, nauczania i in.).

Zobowiązani do płacenia VATu są również przedsiębiorcy, którzy nie posiadają siedziby działalności gospodarczej w Polsce oraz niemały katalog innych sprzedawców. Zostali oni wymienieni w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Zaliczają się do nich np. sprzedawcy drobnej elektroniki, części samochodowych itd. Warto sprawdzić, czy nasza działalność nie znajduje się na jednej z tych list.

Dodatkowo art.113 ustawy o VAT nakłada na część przedsiębiorców obowiązek rejestracji jako podatnik VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Ciąży on na przedsiębiorcach świadczących usługi prawnicze, jubilerskie, a także – dość kłopotliwe ze względu na szerokość definicji – usługi doradztwa (z wyłączeniem usług związanych z doradztwem rolniczym). Opodatkowane VATem są zatem profesje takie jak: adwokat, notariusz, radca prawny itp. Dlaczego przedsiębiorcy wykonujący powyższe usługi nie mogą liczyć na zwolnienie z VATu? Odpowiedzi należy szukać w unijnym prawodawstwie, któremu podporządkowana jest polska legislacja. Zwolnienia dla wymienionych profesjinie przewiduje unijna dyrektywa. Wymienia jednak tylko podmioty i usługi, które mogą lub muszą być zwolnione z opodatkowania. Oznacza to, że jedne zwolnienia są obowiązkowe dla krajów UE, a inne są opcjonalne. 

Kiedy i komu opłaca się być vatowcem?

Wiele osób na początku swojej przygody z zakładaniem firmy zastanawia się, czy zostać czynnym podatnikiem VAT, czy też skorzystać z prawa do jego niepłacenia. Najczęściej bycie vatowcem po prostu się opłaca. Wiele zależy też od tego, kto będzie twoim podstawowym klientem. Potencjalny klient będący płatnikiem VAT chętniej nawiąże współpracę z kontrahentem, który również jest vatowcem ze względu na możliwość odliczenia podatku. Zdarza się tak, że to, czy się jest płatnikiem podatku VAT, stanowi jeden z czynników decydujących o atrakcyjności w oczach kontrahenta. 

Zapraszam do kontaktu z moim biurem rachunkowym w Opolu