Zmiany terminów zryczałtowanego podatku dochodowego

Od rozliczenia za 2022 r. obowiązuje nowy termin dla zeznań PIT-28 składanych przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Dotychczas PIT-28  były składane od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Po zmianie zeznania te będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Dzięki tej zmianie zrównaliśmy terminy rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych dla wszystkich podstawowych form opodatkowania (tj. PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT- 36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39). Za 2022 r. końcowy termin złożenia zeznań przypada 2 maja 2023 r.

Zapraszam do kontaktu z moim biurem rachunkowym w Opolu